Företaget & gården

G_RDEN

Aktiebolaget Lagerlunda har varit verksamt i 25 år. Bolaget är ett driftsbolag som arrenderar åkermark och byggnader för verksamheten och äger alla maskiner och inventarier på gården.

Företaget har inklusive ägaren 4 anställda som jobbar heltid. Verksamheten består av konventionell växtodling på gården samt uthyrning av hus och lägenheter på Lagerlunda och centralt i Linköping.

Gården Lagerlunda ligger väster om Malmens flygplats strax utanför Linköping. Gården består av åkermark, skog och beten med en total areal strax under 600 hektar.

SCAN1

© Lagerlunda AB 2013, info@lagerlunda.se