Mars 2013

Under mars månad bygger värmesystemen i de hus som inte har vattenburen värme

Under sommaren 2012 installerade vi en ny biobränslepanna på Ledingelunda, samtidigt drog vi fram värmkulvert och monterade fjärrvärmeväxlare i alla hus som ligger i nära anslutning. Ett par av dessa hus har fram till nu haft direktverkande el som värmekälla. Dessa hus bygger vi nu om invändigt till vattenburen värme och ansluter systemet till växlaren och kulverten. IMG_1345

Pannan är av fabrikatet Faust och är tillverkad i Danmark. Brännkammaren är 4,5 meter djup, 2,8 meter bred och drygt två meter hög. Detta möjliggör inlastning av stubbar, stora stockar samt balar av halm eller salix med lastmaskinen. Eldar vi enbart halm laddar vi som mest med tre st balar som väger 500 kg styck. Till pannan är kopplat en accumulatortank, och den totala vattenvolymen i tank, expansionskärl och panna är ca 150 kubikmeter.

På andra sidan Kapellån står sedan 2006 en likadan Faustpanna och värmer på den sidan ån en spannmålstork samt ett antal ekonomihus och bostäder, inklusive Corps de logi med flyglar.

© Lagerlunda AB 2013, info@lagerlunda.se