Linköping

hus.ht1

Bilden till höger visar hyresfastigheten Byggmästaren 12 i Linköping. Huset ligger på Repslagaregatan 3, och ligger intill järnvägsparken. Huset är uppfört under slutet av 1880-talet. Arkitekten hette Lundin och huset är uppfört av Byggmästare J A Johansson.

CGIPICT_EXT3

Bild från början av förra seklet

© Lagerlunda AB 2013, info@lagerlunda.se