Lagerlunda

På Lagerlunda med underlydande gårdar finns för närvarande 24 olika bostäder för uthyrning Av dessa är de flesta gamla arbetarbostäder som gården erbjöd människor med familjer som tidigare jobbade på gården att hyra. Idag är inte lantbruket lika arbetskrävande och de flesta bostäderna hyrs ut till familjer som arbetar i Linköping. De flesta husen är anslutna med kulvert till gårdens biobränslepannor, och hyrs ut med värme. På gården finns också ett par torp samt några ekonomibyggnader som hyrs ut.

Några exempel på bostäder på gården:

KULLEN   Kullen

AENGHEM   Änghem

OESTERG_RDEN___VALLHEM   Östergården & Vallhem

NORRG_RDEN   Norrgården Norra & Södra

LILLG_RDEN   Lillgården

Östra flygeln   Östra flygeln

västra flygeln   Västra flygeln

© Lagerlunda AB 2013, info@lagerlunda.se