Historia

Gården Lagerlunda har sitt ursprung i byn Ledingelunda. Byn bestod av fyra gårdar. Byn är omnämnd redan på 1300-talet. Delar av byn var fram till i början av 1500-talet ägd av klostret i Vreta. Under mitten av 1600-talet tillträder den 1:a generationen Lagerfelt, Israel Lagerfelt, 1610 - 1684, de olika delarna i byn genom köp, arv samt förläningar. Israel var son till domprosten Israel Olai som var son i sin tur till Olaus Petri, även han var domprost i Linköping. Efter studier var Israel informator hos Gabriel Oxenstierna. Israel gifte sig första gången 1641 med Margareta Christoffersdotter Lennep. Vid freden vid Brömsebro 1645 var Israel sekreterare och blev bland annat för detta adlad 1646 av Drottning Kristina. 1662 gifte Israel sig för andra gången, denna gång med Christina Maria Hård av Torestorp.

Efter Israel var det hans son Carl-Gustaf, 1667 - 1705, som innehade Lagerlunda. Carl-Gustaf var gift med Maria Elisabeth von der Osten. Carl-Gustaf stupade vid slaget vid Warszawa.

Tredje generationen hette Gustaf Adolf, 1693 - 1769. Gustaf Adolf var son till Carl-Gustaf och var gift med Christina Appelbom. År 1748 utnämndes han till landshövding i Östergötland. Gustaf Adolfs son hette Otto Johan, 1721 - 1759. Han var major i Östgöta Kavalleriregemente och hans fru hette Brita Rhyzelia. Brita var dotter till biskopen i Linköping. Familjen Rhyzelia blev sedermera adlad till Odencrantz efter Ods församlingen i Västergötland där Britas far en gång var kyrkoherde. Otto Johan avled efter sviter i samband med Pommerska kriget 1759.

 

Gamla Cdl 3Israel Lagerfelt, 1754 - 1821, var gift med Magdalena Sofia Falkenberg. De var den 5:e generationen på Lagerlunda. Israel lät uppföra denna karaktärsbyggnad i sten med tillhörande flyglar som stod färdigt 1796. Arkitekt var Anders Sundström. Israel lät även uppföra en hel del andra byggnader på Lagerlunda och underlydande gårdar såsom sågverk, kvarnar ladugårdar etc. Israel dog i slaganfall 1821 i samband med kronprins Oscars, sedemera Oscar I, inspektion av det stora härlägret på Malmen 1821.

Israels son hette Carl, 1793 - 1869. Han var utbildad till jurist, och var bland annat hovmarskalk innan han övertog gården. Carl gifte sig 1828 med Lovisa Wachtmeister.

 

Gamla Cdl 2

Den 7:e generationen var Gustaf, 1832 - 1923, och hans maka Hedvig. Gustaf blev kapten vid 2:a livgrenadjärregementet 1866. Därefter var han under en tid kabinettskammarherre. En natt i februari månad 1877 brinner stora huset på Lagerlunda. Hela den övre våningen och vindsvåningen totalförstörs. Källarvåningen klarar sig oskadd och första våningen klarar sig relativt bra. Tyvärr blev även många av de gamla inventarier lågornas rov. Det hus som byggs upp efter branden är ritat av Oscar Ericsson, och stod färdigt hösten 1878.

Gustafs son Israel, 1874 - 1956, förvaltar gården från 1901. Israel tog fil. kand. examen vid Uppsala universitet och läste därefter vid Alnarp. Israel gifte sig med Magdalena Wachtmeister 1905.

 

Cdl maj 2000

Stora huset på Lagerlunda byggs om under 1930-talet. Arkitekt denna gång var Axel Brunskog .Man tar nu bort de fyra hörntorn som tidigare fanns, samt bygger om och moderniserar interiört. Israels son Gustaf, 1905 - 1994, var kapten i regementets reserv. Gustaf tog agronomexamen vid Alnarp 1931, vilket även hans fru Barbro de Besche gjorde. Efter Alnarp förvaltade de tillsammans gården. Gustafs son Carl-Gustaf, 1935 - 1986, läste också vid Alnarp, vilket resulterade i en Lantmästarexamen innan han tog vid brukandet av Lagerlunda.Detta gäller även för den 11:e generationen, Fredrik, som nu driver gården. Bilden visar stora  huset på Lagerlunda i dag.

 

 

Ägarfamiljen

Gården ägs och drivs i dag av 11:e generationen Lagerfelt.

Fredrik & Marie samt barnen Adam, Charlotte & Malin

 

 

 

© Lagerlunda AB 2013, info@lagerlunda.se