13 maj.

Nu är vårsådden färdig, vilket var senare än vanligt.

Vi började så den 22 april och avslutade sista skiftet den 7 maj. Då sådden startade sent har vi under delar av vårbruket sått i skift och såmaskinen har rullat hela dygnet. Med bra belysning samt med GPS som styr är det relativt enkelt att så även på natten.

 

Vårsådden har varit mer omfattande i år än ett vanligt år, vilket beror på den ovanligt blöta hösten 2012 som försvårade etableringen av höstsådda grödor. Den areal höstvete som var planerad har till stor del ersatts av vårkorn.

sådd lin

© Lagerlunda AB 2013, info@lagerlunda.se