Välkommen till ett modernt lantbruk med tradition

Gårdens huvudbyggnad
           Gårdens huvudbyggnad
Nu är vårsådden klar!
          Nu är vårsådden klar!

Rapport från Östgötaslätten

2013-05-13
13 maj.

Nu är vårsådden färdig, vilket var senare än vanligt.

Vi började så den 22 april och avslutade sista skiftet den 7 maj. Då sådden startade sent har vi under delar av vårbruket sått i skift och såmaskinen har rullat hela dygnet. Med bra belysning samt med GPS som styr är det relativt enkelt att så även på natten.

(Läs mer...)
© Lagerlunda AB 2013, info@lagerlunda.se